Badanie słuchu

Wizyty Domowe – badanie słuchu we własnym domu

W ramach wszystkich naszych usług (badanie słuchu oraz dobór aparatów słuchowych) oferujemy dojazd do Państwa domu. Wizyta domowa jest możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznie. W takim przypadku do usługi dodawane jest 50 zł na terenie Wrocławia, 100 zł na terenie pobliskich miejscowości. 

Badanie słuchu subiektywne

Audiometria tonalna

Jest to badanie podczas którego określa się próg słyszenia dla różnych częstotliwości. Wynikiem jest audiogram, który pokazuje zdolność ucha do odbioru dźwięków o określonej wysokości i głośności. Badanie wykonuje się dla przewodnictwa powietrznego oraz kostnego.

  • Przewodnictwo powietrzne – dźwięk podawany jest przez słuchawki bądź z głośnika
  • Przewodnictwo kostne – dźwięk podawany jest przez wibrator kostny prosto do ślimaka

Wynik badania przestawia się w postaci audiogramu, w którym na osi poziomej oznacza się częstotliwości a na pionowej poziom dźwięku. 

Audiometria mowy

Badanie ma na celu sprawdzenie poziomu zrozumienia mowy przez pacjenta. Na konkretnym poziomie głośności podaje się serię wyrazów lub liczb. Zadaniem pacjenta jest powtórzenie usłyszanych słów. Audiometria mowy pomaga określić rodzaj ubytku słuchu, określić na jakim poziomie głośności pacjent uzyskuje najlepsze wyniki zrozumiałości mowy oraz pomaga w określeniu miejsca uszkodzenia i rodzaju uszkodzenia słuchu.

Badanie słuchu obiektywne

Tympanometria

Tympanometria jest badaniem obiektywnym mającym na celu sprawdzenie podatności błony bębenkowej. Na jego podstawie można ocenić stan ucha środkowego, trąbki słuchowej, błony bębenkowej oraz kosteczek słuchowych. Tympanometrię można wykonywać również u dzieci od najmłodszych lat – nie wymaga ona skupienia ani współpracy. Polega na włożeniu do ucha sondy i podaniu dźwięku przy zmienianym ciśnieniu w uchu. Badanie jest nieinwazyjne oraz bezbolesne.

Otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna jest badaniem sprawdzającym stan komórek słuchowych zewnętrznych w ślimaku. W trakcie badania do ucha podawany jest dźwięk – w zależności od rodzaju badania trzask bądź dwuton – ucho „reaguje” na podany dźwięk generując w odpowiedzi bardzo cichy sygnał, który rejestrujemy w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Od 2002 roku otoemisja akustyczna jest w Polsce przesiewowym badaniem wykonywanym u każdego noworodka w drugiej dobie w celu oceny słuchu dziecka. Otoemisja występuje u wszystkich dobrze słyszących osób. Przed badaniem otoemisji akustycznej zalecamy wykonać tympanometrię, która pokaże nam stan ucha środkowego. Brak otoemisji może wskazywać na ubytek słuchu, aby dokładniej zdiagnozować dziecko zalecamy wykonać badania ABR i ASSR.

ABR

Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR – ang. auditory brainstem response) polega na zebraniu odpowiedzi elektrycznej generowanej przez układ słuchowy w reakcji na podawany bodziec. W badaniu ABR rejestrujemy odpowiedź układu słuchowego z pnia mózgu.
U dzieci badanie to pozwala na określenie progu słyszenia oraz zidentyfikowanie rodzaju niedosłuchu – czy mamy do czynienia z niedosłuchem przewodzeniowym, ślimakowym bądź czy problem występuje na drodze słuchowej.

Jest bardzo popularnym badaniem obiektywnym, wykonuje się je u wszystkich dzieci, u których podejrzewamy niedosłuch, występuje opóźnienie rozwoju mowy, badania przesiewowe wychodzą nieprawidłowo, po podaniu leków ototoksycznych, u dzieci niewspółpracujących, w przypadku podejrzenia symulacji głuchoty.

Jak przygotować dziecko do badania ABR  

Badania ABR wykonywane są zgodnie z ustaleniem z rodzicami w godzinach porannych 06:00-09:00 lub wieczornych 18:00-22:00. Zaleca się dobrać taką godzinę, w której dziecko  naturalnie drzemie bądź jeszcze śpi. Prosimy rodziców, aby dziecko zostało obudzone wcześniej oraz nie spało w samochodzie w drodze na badanie. Im spokojniej i dłużej będzie spało w trakcie badania tym większe prawodopodobieństwo szybkiego przeprowadzenia pomiaru. Prosimy również o zabranie ulubionej zabawki/kocyka.

Zaleca się przyjść z dzieckiem już w momencie planowania badania w celu sprawdzenia czy w uszach nie zalega woskowina oraz wykonania tympanometrii, która oszacuje czy ucho środkowe jest w dobrym stanie. 

ASSR

ASSR to badanie słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego. Przeprowadza się je w sposób bardzo zbliżony do badania ABR – z przyklejonych na głowie elektrod rejestruje się sygnał elektryczny pochodzący z drogi słuchowej. Różnica między badaniem ABR a ASSR objawia się w kilku aspektach. Sygnały używane do badania są odmienne, w metodzie ASSR rejestruje się w sposób ciągły w długim okresie czasu (w przypadku ABR rejestruje się wiele krótkich odcinków czasu a później uśrednia odpowiedzi). W przypadku ASSR do zbierania i oceny wykorzystywane są gotowe algorytmy – dzięki ich zastosowaniu w wyniku otrzymuje się rekonstrukcje audiogramu tonalnego.
Metoda ASSR ma dużą przewagę nad innymi metodami elektrofizjologicznymi, ponieważ pozwala na pomiar w szerszym zakresie częstotliwości, zapewnia lepszą specyficzność częstotliwościową i umożliwia ocenę progu słyszenia nawet przy głębokich ubytkach słuchu. Jest bardzo przydatnym narzędziem przy aparatowaniu dzieci.