Cennik

Usługi
Audiometria tonalna
40zł
Tympanometria
40zł
Tympanometria z odruchami
60zł
Otoemisja akustyczna (w tym DPOAE, TEOAE)
80zł
Otoemisja akustyczna z wyznaczeniem progu
80zł
Audiometria MAGIC
60zł
ABR latencje
400zł
ABR progi
600zł
ASSR
600zł
Dopasowanie aparatu niezakupionego w Centrum Słuchu SoundCare
250zł
Dojazd do pacjenta - do 10 km
50zł
Dojazd do pacjenta - powyżej 10 km
cena ustalana indywidualnie
Opłata manipulacyjna - niewykonanie badania ABR bądź ASSR (w domu) - wybudzenie dziecka, niezaśnięcie dziecka, podejmujemy próbę wykonania badania przez 2h
150 zł + dojazd
Pakiety badań
Audiometria + Tympanometria z odruchami - osoby dorosłe
90zł
Audiometria + Tympanometria + Otoemisja - osoby dorosłe
130zł
Diagnoza Przetwarzanie Słuchowe (metoda Neuroflow)
350zł
Diagnoza obejmuje badania słuchu: otoskopia, audiometria tonalna/zabawowa, audiometria impedancyjna, otoemisja DPOAE ORAZ pakiet testów psychoakustycznych diagnozujących zaburzenia przetwarzania słuchowego APD
ABR + Tympanometria + Otoemisja akustyczna
650zł
ABR + ASSR + Otoemisja akustyczna + Tympanometria + Audiometria (przy możliwości wykonania)
800zł
Pakiet przedszkolaka
Audiometria Magic + Tympanometria z odruchami + Otoemisja akustyczna TEOAE + Otoemisja akustyczna DPOAE
150zł